ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. A.E.

nanouris_nikos

Ο Νικόλαος Δημ. Νανούρης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1966 και κατάγεται από την Απείρανθο της Νάξου. Είναι το πρώτο παιδί Πολύτεκνης Οικογένειας και όπως είναι φυσικό το αίσθημα ευθύνης και στήριξης τόσο ως προς τα αδέρφια του όσο αργότερα στους συμπολίτες του ήταν έντονο και έμφυτο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Είναι παντρεμένος με την Βουλιαγμενιώτισα εκπαιδευτικό κ. Φωτεινή Μανώλη και βρίσκεται στην Βουλιαγμένη μόνιμα από το 1992. Έχουν αποκτήσει δύο γιούς, τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη.
Ο λόγος ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα κοινά στον τόπο όπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και σπούδασαν τόσο τα παιδιά του όσο και η γυναίκα του, είναι η αδήριτη αγάπη του να προσφέρει στους συμπολίτες του τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς, με τις Επιστημονικές γνώσεις που διαθέτει, και την εργασιακή του εμπειρία (30 συνεχόμενα έτη σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό την CITIBANK N.A και σήμερα σε σημαντική θέση ευθύνης σε Εισηγμένη ΔΕΚΟ την ΕΥΔΑΠ A.E.) και κυρίως η αγάπη του για αυτόν τον ευλογημένο τόπο, την καλύτερη γωνιά της ανθρωπότητας όπως συνηθίζει να λέει, το Χωριό μας στον οποίο ζούμε και που δεν χορταίνουμε να απολαμβάνουμε.
Είναι Οικονομολόγος – Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε 1988, (Υπότροφος του Ι.Κ.Υ) και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών MSc. στην Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη από το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο - Ι.Π.Α. 1993.
Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Κύκλου Διαλέξεων από το Ε.Κ.Π.Α. με θέμα «Οι Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στην τρέχουσα δεκαετία» Πρόγραμμα Jean Monnet. (Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)
Ομιλεί AΓΓΛΙΚΑ - Πολύ Καλή Γνώση και κατέχει το Δίπλωμα PROFICIENCY του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
Κατέχει γνώσεις Υπολογιστών : MICROSOFT - WORD – EXCEL – POWERPOINT - ΧΡΗΣΗ INTERNET – Κάτοχος της Πιστοποίησης Πληροφορικής ICT Europe. Υπηρέτησε τις Στρατιωτικές του Υποχρεώσεις: 1988 – 1989 Ως Διαβιβαστής – Χειριστής Τηλετύπου (ΑΘΗΝΑ – ΛΗΜΝΟΣ)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Κατόπιν επιτυχούς διαγωνισμού μέσω Α.Σ.Ε.Π, προσελήφθην το 2003 ως Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών στην Εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Εταιρεία Ε.ΥΔ.ΑΠ. A.E. Έκτοτε έχει διατελέσει, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS), Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Logistics, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων για τους Ο.Τ.Α., Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σχέσεων με τους Ο.Τ.Α και σήμερα κατέχει την θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Διαχείρισης Ειδικών Πελατών (ΔΗΜΟΣΙΟ, Ο.Τ.Α., Μεγάλοι Πελάτες) με κύριο αντικείμενο που άπτεται όλων των δραστηριοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε καθώς και την ένταξη νέων Δημοτικών Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στις δραστηριότητες της εταιρείας. Βασικό του αντικείμενο είναι η εκπόνηση των σχετικών Χρηματοοικονομικών μελετών (feasibility and viability studies) για τις παραλαβές δικτύων ύδρευσης.
Είναι ο Αρχηγός Π.Σ.Ε.Α. (Πολιτικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης) για το κεντρικό Ανεξάρτητο κτήριο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στα Ιλίσια.
Είναι μέλος του Ε.Σ.Κ.Α (Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή & Αγοράς) για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Τον Σεπτέμβριο του 2011 εκπροσώπησε, την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στην πρώτη της παρουσίαση, στο 6ο Διεθνές ROAD SHOW, που διεξήχθη στο ΛΟΝΔΙΝΟ, με σκοπό την ανάδειξη των προοπτικών ανάπτυξης, της εξωστρέφειας της Εταιρείας σε ξένους Διεθνείς Επενδυτικούς Οίκους και της επέκτασης των Δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Επίσης πολύ πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2019 παρακολούθησε τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για το Νερό που έγιναν στο Λονδίνο – Global Water Summit 8-11/4/2019.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ CITIBANK N.A
Από το 1989 – 2003 εργάστηκε σε Διάφορες θέσεις Ευθύνης στην Τράπεζα (Operations, Dealing Room ως Διαπραγματευτής Ξένου Συναλλάγματος- FX Customer Dealer) και αποχώρησε με τον Βαθμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Εκκαθάρισης Συναλλαγών (Foreign Investors Client Service Unit Manager) για λογαριασμό Μεγάλων Διεθνών επενδυτικών Οίκων. Κατά καιρούς εργάστηκε στην CITIBANK N.A Λονδίνου & Δουβλίνου.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Έχει παρακολουθήσει στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Λονδίνο, Δουβλίνο, Φρανκφούρτη) διάφορα Σεμινάρια και Συνέδρια σχετικά με τα Τραπεζικά και Επενδυτικά Προϊόντα, την Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων, την προώθηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων, την Καθοδήγηση και Ηγεσία (Leadership in Action), την Διαχείριση και Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, τις Τεχνικές Λήψεις Αποφάσεων, τον Καθορισμό και Αξιολόγηση Δεικτών Απόδοσης, κλπ. Επίσης έχει παρακολουθήσει συνέδρια σχετικά με τους τρόπους ένταξης και λειτουργίας Δημοτικών Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στις δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο κύριος Νίκος Νανούρης είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε), και κατέχει την Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Είναι Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (Σ.Ε.Π) καθώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (Ε.Λ.Ι.Ε). Είναι μέλος του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (American – Hellenic Chamber of Commerce). Διατέλεσε Εκλεγμένο Μέλος του Επιστημονικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την περίοδο από το 2012 - 2015.
Υπήρξε Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ο.Μ.Ε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε την περίοδο 2015 – 2017.
Την περίοδο από το 2004 – 2008 ήταν Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου για την «Ανάπτυξη του Β΄ και Γ΄ Τομέα ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ».
Είναι Μέλος του Εξωραιστικού Συλλόγου «ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ» στην Βάρη καθώς και του «Επιμορφωτικού» Συλλόγου Βάρης.
Από τις 14-29/8/2004,εργάστηκε ως Εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του ΑΘΗΝΑ 2004 με την ΔΟΕ & το Πρωτόκολλο. Είναι Μέλος του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β)
Είναι μέλος του Α.Ο.Β. και υπήρξε Έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος Παίδων – Νέων του Α.Ο.Β. από το 2007 – 2010. Στις Εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. στις 3 Απριλίου 2016 εκλέχτηκε Ταμίας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης ΔΗΜ.Τ.Ο της Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης. Στις Εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. στις 13 Μαΐου 2018 εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης ΔΗΜ.Τ.Ο για θέματα Ν.Ο.Δ.Ε. της πόλεως Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης.
Υπήρξε Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Βάρης– Βούλας – Βουλιαγμένης το 2014 με τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης» του τέως Δημάρχου κ. Σπύρου Πανά.
Είναι πάντα Συνεργάσιμος με τους συναδέλφους και συνεργάτες του και προσηλωμένος στους στόχους και το αποτέλεσμα.
Είναι συλλέκτης ξένων και ελληνικών νομισμάτων και γραμματοσήμων.
Του αρέσει το κολύμπι, είναι χειμερινός κολυμβητής, το ποδόσφαιρο και το ψάρεμα.

Τηλ. 6977 222017
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Facebook