Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2007 19:37

Να μη γίνουν τσιμέντο 77 στρ. αδόμητων χώρων στη Βούλα...

Ανατολική Αττική
Τετάρτη, Οκτώβριος 17, 2007

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας ενέκρινε την περασμένη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, την εισήγηση του αντιδημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλου αναφορικά με έκταση 77 στρεμμάτων στην περιοχή Ανατολικό Πανόραμα. Σύμφωνα με την απόφαση, ο δήμος Βούλας θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η τεράστια αυτή έκταση, η οποία καταλαμβάνει οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, να απαλλοτριωθεί και να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς (αθλητισμός, αναψυχή, πράσινο, εκπαίδευση). Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει για τη συγκεκριμένη περιοχή την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών και την εκτέλεση εργασιών.

Σημειωτέον ότι η έκταση αυτή των 77 στρ. κληροδοτήθηκε από ιδιώτη το 2000 στο ίδρυμα του "Μουσείου Μπενάκη" και στις 3 Οκτωβρίου διενεργήθηκε πλειστηριασμός για την πώλησή του.

Η ιστορία της έκτασης
Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλου, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας την περασμένη Δευτέρα, η επίμαχη έκταση εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης στις 21 Δεκεμβρίου 1965, κατόπιν της από στις 3 Ιουνίου 1964 πρότασης του τοπικού συνεταιρισμού "Νέα Κάλυμνος", στον οποίο τότε ανήκε. Εν τω μεταξύ, ο εν λόγω συνεταιρισμός πούλησε την έκταση σε τέσσερις ιδιώτες.

Συνολικά εντάχθηκαν το 1965 στο Σχέδιο Πόλης 23 οικοδομικά τετράγωνα. Ωστόσο, δεν προβλέφθηκαν επαρκείς κοινόχρηστοι χώροι, αφού μόνο ένα οικοδομικό τετράγωνο (το 248) από αυτά χαρακτηρίστηκε ως χώρος πρασίνου. Σήμερα, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπεται ένας επιπλέον χώρος για κοινωφελείς σκοπούς και ειδικότερα το Ο.Τ. 251 για την κατασκευή σχολείου.

Το σύνολο της έκτασης αγόρασε το 1977 από τους τέσσερις ιδιώτες ο Γ. Κόνιαρης. Σημειώνεται ότι έκτοτε εκκρεμεί δίκη στο Εφετείο με αίτημα του Γ. Κόνιαρη (ο οποίος απεβίωσε το 1998) να αναγνωριστεί ως δικαιούχος και του Ο.Τ. 248.

Το 1994 ο δήμος Βούλας προέβη σε ενέργειες (αρχικά προς τη νομαρχία Πειραιά -στην οποία τότε ανήκε διοικητικά- και κατόπιν προς τη νομαρχία Ανατολικής Αττικής), ώστε να τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο επτά οικοδομικών τετραγώνων και να χωροθετηθούν στην έκταση εστίες πρασίνου και κοινόχρηστοι χώροι. Ωστόσο, το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά με την αιτιολογία ότι αφενός το σύνολο της έκτασης ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη και άρα μια τέτοια απόφαση θα του επέφερε αδιακαιολόγητα υψηλή ζημία και αφετέρου ο δήμος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να διαθέσει τα απαραίτητα για την απαλλοτρίωση ποσά.

Αντίθετα, το Κεντρικό ΣΧΟΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 13 Μαΐου 1997 δέχθηκε μερικώς τις προτάσεις του δήμου Βούλας για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των επίμαχων οικοδομικών τετραγώνων και προώθησε το θέμα για έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Συγκεκριμένα, το Κεντρικό ΣΧΟΠ θεώρησε πως πρέπει να αρθεί η απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 248, να χαρακτηριστεί το Ο.Τ. 247 ως χώρος βρεφονηπιακού σταθμού – νηπιαγωγείου – παιδικής χαράς – πρασίνου και το Ο.Τ. 252 ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1997 το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας με απόφασή του αποδέχθηκε την πρόταση του Κεντρικού ΣΧΟΠ για τα Ο.Τ. 247 και 252, απέρριψε τη γνωμοδότηση για το Ο.Τ. 248, ενώ, όσον αφορά στα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα διατήρησε την αρχική απόφασή του. Επιπλέον, αποφάσισε την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για ένα εξάμηνο. Παρ' όλα ταύτα, σύμφωνα με όσα μπορώ να έχω υπ' όψιν, το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δεν εκδόθηκε ποτέ.

Το 1998 ο ιδιοκτήτης της έκτασης, Γ. Κόνιαρης, απεβίωσε και τα επίμαχα 77 στρ. κληροδοτήθηκαν στο κοινωφελές ίδρυμα "Μουσείο Μπενάκη". Ωστόσο, υπήρξε για ορισμένα χρόνια δικαστική διαμάχη μεταξύ του ιδρύματος και άλλων κληρονόμων για την τύχη της συγκεκριμένης έκτασης, η οποία έληξε υπέρ του "Μουσείου Μπενάκη".

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση της έκτασης
Όπως αναφέρθηκε ήδη, στις 3 Οκτωβρίου 2007 το "Μουσείο Μπενάκη" διενήργησε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 247, 252, 255, 255Α, 256, 259, 262 και 263. Την προηγουμένη, 2 Οκτωβρίου 2007, ο δήμαρχος Βούλας, κ. Γεώργιος Μάντεσης, απέστειλε εξώδικη επιστολή προς το "Μουσείο Μπενάκη" και τον συμβολαιογράφο, ο οποίος χειρίστηκε τον πλειστηριασμό, στην οποία ανέφερε τα εξής:

"Ενόψει του πλειοδοτικού διαγωνισμού που πρόκειται να διενεργήσετε για την εκποίηση των ανωτέρω Ο.Τ. στη περιοχή του δήμου Βούλας, σας γνωρίζουμε ότι ήδη ο δήμος μας έχει προ πολλού ξεκινήσει και συνεχίζει τη διαδικασία δέσμευσης των οικοδομικών αυτών τετραγώνων, προκειμένου να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ του δήμου για την κατασκευή κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων, δεδομένου ότι κατά την ένταξη στο σχέδιο της συγκεκριμένης περιοχής δεν προβλέφθηκαν κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις και υπάρχει αδήριτη ανάγκη χωροθέτησής τους. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερομένους, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, επί των σχεδίων του δήμου."

Στην απάντηση η πληρεξούσια δικηγόρος του "Μουσείου Μπενάκη", μεταξύ άλλων, τονίζει:

"Είναι γνωστό ότι η πιθανότητα απαλλοτρίωσης αφορά οποιοδήποτε ακίνητο ανά πάσα στιγμή, αλλά είναι απολύτως σαφές ότι η πρόθεση απαλλοτρίωσης δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε καν απαρχή της δεσμευτικής απαλλοτριωτικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, το γεγονός ότι επιλέγετε το χρονικό αυτό σημείο, ήτοι την 2-10-07, μόλις μια ημέρα πριν από τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού, να μας κοινοποιήσετε την πρόθεσή σας, ενώ -κατά δήλωσή σας- διενεργούνται επί σειρά ετών ενέργειες για τα θέματα αυτά, αντιστρατεύεται την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και επιχειρεί να αποθαρρύνει του υποψήφιους αγοραστές".

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά εξεδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχή στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δέκα από τις μεγαλύτερες κτηματομεστικές ή κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ -μετά την παρέμβαση επί τόπου των αντιδημάρχων Βούλας, Δημοτικών Συμβούλων και εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής- κατέθεσαν προσφορές μόνο τρεις ενδιαφερόμενοι. Όπως είπε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο εισηγητής του θέματος, αντιδήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο πλειοδότης ήταν γνωστός εφοπλιστής και διέθεσε 101 εκ. ευρώ. Ωστόσο, για να κατοχυρωθεί επισήμως ο πλειοδοτικός διαγωνισμός υπέρ του, θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος "Μουσείο Μπενάκη".

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος ολοκλήρωσε την εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο καταθέτοντας σχέδιο απόφασης, ώστε ο δήμος να προβεί σε ενέργειες για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των επίμαχων οικοδομικών τετραγώνων.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Βούλας, Άγγελος Αποστολάτος, επιχειρηματολόγησε διεξοδικά και έντονα υπέρ μιας άλλης τακτικής. Αντί των ενεργειών για απαλλοτρίωση της έκτασης, η οποία αντικειμενικά υπερβαίνει τις τωρινές οικονομικές δυνατότητες του δήμου, ο κ. Αποστολάτος πρότεινε τη σημαντική μείωση του συντελεστή δόμησης στην επίμαχη έκταση.

Κατόπιν έντονης και μακράς συζήτησης, στην οποία έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής, εν τέλει το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εξής απόφαση:

"Οι πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από μελέτες και αναλύσεις επιστημονικών φορέων, οδηγούν τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο στην απόφαση επιδίωξης μετατροπής σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους των εκτάσεων των Ο.Τ. 247, 252, 255, 255Α, 256, 259, 262 και 263 του δήμου Βούλας.

Στο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας, όπου ανήκουν τα ανωτέρω Ο.Τ. που περικλείονται από τη Λ. Καλύμνου, οδό Ζακύνθου, οδό Υπολοχαγού Διάκου και όρια δήμου Βάρης, δηλαδή μια έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων, κατοικούν σήμερα άνω των 10.000 κατοίκων και υπολογίζεται η περιοχή να φιλοξενήσει πληθυσμό άνω των 17.000 κατοίκων την επόμενη πενταετία.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του δήμου για τη δημιουργία κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων επιβάλλεται, δεδομένου ότι κατά την ένταξη στο σχέδιο πόλης της συγκεκριμένης περιοχής (1966) δεν προβλέφθηκαν χώροι κοινόχρηστων και κοινωφελών δράσεων και είναι πασίδηλο ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη χωροθέτησής τους.

Για τους ανωτέρω λόγους εντέλλονται οι υπηρεσίες του δήμου να προβούν στις κατά το νόμο απαιτούμενες ενέργειες για το χαρακτηρισμό των ανωτέρω Ο.Τ. σε χώρους κοινόχρηστους και κοινωφελών δράσεων και αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων, προκειμένου να ψηφιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι συγκεκριμένες χρήσεις ανά Οικοδομικό Τετράγωνο, σύμφωνα με τις εκπονηθείσες ειδικές μελέτες.

Να ανασταλεί η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών".

Σε κάθε περίπτωση και σε αναμονή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του "Μουσείου Μπενάκη" για το νέο ιδιοκτήτη της έκτασης, προβλέπονται σημαντικές εξελίξεις για το θέμα αυτό.

Για να γίνει κατανοητή η οικονομική και περιβαλλοντική σημαντικότητα της επίμαχης έκτασης, είναι χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποίησε σε τηλεφωνική επικοινωνία μας για το θέμα αυτό ο αντιδήμαρχος Βούλας, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ότι δεν πρόκειται μόνο για το "φιλέτο του Σαρωνικού", αλλά για το "φιλέτο της Μεσογείου".

 

Last modified on Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2009 17:05

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.